جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

جهت ورود به سایت شرط بندی کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
دسته‌بندی نشده
می 21, 2020

جرم شرط بندی فوتبال اینترنتی چیست؟

جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ | شرط بندی جرم است | مسدود شدن حساب شرط بندی | سایت شرط بندی | ایا میشود از سایتهای شرط بندی شکایت کرد

 

شرط بندی چیست؟

شرط بندی یا قمار به عملی گفته می‌شود که دو طرف برسر نتیجه موضوعی شرط می‌کنند و مالی را هریک از طرفین در وسط قرار می‌دهند و مالکیت آن مال را منوط به تحقق فلان نتیجه در آن موضوع می‌کنند؛ بدین ترتیب که اگر فلان نتیجه به دست بیاید، آن مال به فلانی تعلق بگیرد و اگر آن نتیجه به دست نیامد، آن مال به طرف دیگر تعلق بگیرد.

 

جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

اگرچه در قانون مجازات اسلامی بطور مستقل به بحث «شرط بندی» پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به مفهوم این عمل می توان موادی که به بحث «قمار» پرداخته را در مورد شرط بندی نیز مُجری دانست.

اصل ۴۹ قانون اساسی نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏ کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت ‏المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

ماده ۶۵۴ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد:

«قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه تعهداتي که از معاملات ‌نامشروع توليد شده باشد جاري است‌».

قانون گذار در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرم انگاری این پدیده پرداخته است.

 

ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات بیان میدارد:

«قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر ‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند».

مجازات ساختن وسیله های قمار بازی

در مورد ساختن یا خرید و فروش و نگهداری وسائل و ابزار قمار نیز ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات بیان می‌دارد:

«ماده ۷۰۶- هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».در مورد ساختن یا خرید و فروش و نگهداری وسائل و ابزار قمار نیز ماده ۷۰۷ بخش تعزیرات بیان می‌دارد:

«ماده ۷۰۷- هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری‌ قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

در مورد این دو ماده باید توجه داشت که شرط بندی یا قمار لزوماً با ابزار خاصی صورت نمی گیرد؛ بلکه ممکن است در مورد مسائل مختلفی مانند فوتبال، والیبال، مسائل انتخاباتی و… نیز عمل شرط بندی یا قمار انجام شود که در این گونه موارد به هیچ ابزاری نیاز نیست.

 

مجازات دعوت مردم به قمار کردن و دائر کردن قمار خانه

حال اگر شخصی اقدام به دائر کردن محلی برای انجام قمار کند، چه شرط بندی و قمار با ابزار باشد و چه بدون ابزار باشد، ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات به جرمنگاری این موضوع پرداخته است.

ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات بیان می‌دارد:

«هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود».

ماده ۷۰۱ نیز به مجازات اشخاصی که در این زمینه همکاری داشته باشند پرداخته است:

«اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد».

 

جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

اگرچه در زمینه جلوگیری از وقوع جرم، هریک از افراد جامعه مسئول هستند که به هر طریقی از وقوع آن جلوگیری کنند؛ اما در صورتی که در این زمینه اقدامی انجام ندهند، هیچ مجازاتی برای آنها درپی نخواهد داشت؛ ولی افرادی که به عنوان ضابطان دادگستری مشغول به فعالیت هستند، درصورت آگاهی از وقوع چنین جرائمی موظفند نسبت به ارسال گزارش برای مراجع ذیصلاح اقدام کنند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات محکوم خواهند شد.

ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات ذر این باره بیان دارد که:

«ماده ۷۱۱- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۱۱) یا اشخاص‌مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند».

شرط بندی در فضای مجازی و اینترنت چه مجازاتی به همراه خواهد داشت؟

در دنیای امروز که فضای مجازی و اینترنت در تمامی شئون زندگی افراد رخنه کرده است، شاهد کثرت شرط بندی در فضای مجازی هستیم. همانگونه که گفته شد، عمل شرط بندی و قمار ممنوع است و این ممنوعیت شامل فضای مجازی نیز خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیران این سایت ها اغلب در کشورهای دیگری حضور دارند؛ چه بسا امکان دستگیری و محاکمه این افراد وجود نداشته نباشد؛ زیرا جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ ممکن است طبق قانون آن کشور، این عمل جرم نباشد و از طرفی نیز این افراد با پرداخت مالیات جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ مربوط به درآمدی که از این راه کسب می‌کنند، تحت حمایت کشور مربوطه نیز قرار داشته باشند. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

نکته ای که در این زمینه باید جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ مورد توجه قرار بگیرد این است که عمل شرط بندی و قمار از طرف قانون گذار جرم انگاری شده است؛ بنابراین چه این عمل در فضای مجازی (اینترنتی) باشد جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ یا در عالم خارج صورت بگیرد؛ هیچ تفاوتی از نظر جرم بودن و مجازات آن وجود نخواهد داشت. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

پس چه افرادی جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ که اقدام به طراحی این سایت ها می جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ کنند و چه افرادی که به عنوان بازدیدکننده و شرکت کننده در این سایت ها اقدامی انجام می دهند، جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

این موضوع باعث شده تا افرادی که از این طریق مالی جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ را از دست داده اند نتوانند برای طرح شکایت در این زمینه اقدامی کنند؛ در نتیجه طراحی کنندگان و مدیران این سایتها جرأت و جسارت بیشتری در جهت کلاهبرداری از افراد پیدا خواهند کرد. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

شرط ‌بندی از جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و در هیچ‌یک از مواد جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ قانونی به آن اشاره نشده است. “رضا محمدی” پ‍ژوهشگر حقوق طی یادداشتی به بررسی این مهم جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ پرداخته که در صورت انجام مجازات شرط بندی براساس کدام قانون با متخلفان برخورد خواه جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟د شد و افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ با برد و باخت، مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است یا خیر؟ جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

شرط بندی، جرم است اما جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخور جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟د خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار باز جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟. البته جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد مرتکب این عمل مجرم نیست. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

مجازات شرط بندی

جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

حتی جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ در قانون مدنی هم قمار جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ و شرط بندی حرام شناخته شده است. مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروه‌بندی باطل و دعاوی جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی در جرگه معاملات نامشروع قرار جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ گرفته و طرح دعاوی در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد و قابل پی‌گیری نخواهد بود. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

در قانون بر اساس عناوین جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ مجرمانه و مجازات‌های آنها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرط‌بندی است جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟در بندهای ۷۰۵، ۴۰۶، ۷۰۷، ۷۱۰ قانون مجازت اسلامی ‌برای این گونه افراد مجازات تعیین شده جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ است. در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان قمارخانه)با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین شده برای افراد جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

هر فردی که بخواهد جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ در فضای مجازی به امر جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ خلاف مجازات شرط بندی جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ تعطیل و گردانندگان جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟ رایانه‌ای) اضافه کرد. جرم شرط بندی اینترنتی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter
سایت شرط بندی تاس وگاس سایت کازینو تاک تیک بت سایت پیش بینی تاک تیک بت اپلیکیشن تاک تیک بت آدرس بدون فیلتر تاک تیک تاک تيک بت (Taktik) سايت شرط بندی تاک تيک بت سايت پيک بت pikbet سايت شرط بندی پيک بت سايت پيک بت سحر مقدس سايت جت 8 Jett8 سايت شرط بندی جت 8 سايت بست بت سايت شرط بندی بست بت آدرس جديد بست بت